Ông Phạm Văn Tam: 'Chúng tôi không sai, Asanzo không trốn thuế!'