Ông Poroshenko nói ông Putin từ chối nói chuyện về Ukraine