Ông Tập gặp Tổng thống Putin giữa căng thẳng với Mỹ