Ông Trần Quốc Tuấn tái đắc cử chức Phó Chủ tịch VFF