Ông Trịnh Xuân Thanh khóc khi nghe bào chữa của ông Thăng

Tags: trịnh xuân thanh  |  bào chữa  |  Tòa án