00:00

Ông Trump: 'Không có tôi, Hong Kong bị xóa sổ trong 14 phút'

TIN LIÊN QUAN