Ông Trump: Mỹ ứng phó với COVID-19 tốt hơn phần còn lại của thế giới