Ông Trump: 'Ngăn xả súng, Mỹ cần xây thêm bệnh viện tâm thần'