Ông Trump áp thuế đáp trả, 'ra lệnh' các công ty Mỹ rời TQ