Ông Trump đang làm điều mà những nhà lập quốc Mỹ cũng không ngờ tới: Lịch sử sẽ sang trang?