00:00

Ông Trump dội thêm 'gáo nước lạnh' vào G7, muốn kết nạp thêm thành viên

TIN LIÊN QUAN