Ông Trump 'đứng hình' vì nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ người ông không ngờ nhất