Ông Trump nói G7 'lỗi thời', muốn mời Tổng thống Putin tham dự