Ông Trump nói lý do sa thải ông Bolton: Sai lầm, không hòa hợp