Ông Trump sẽ ép công ty Mỹ rời Trung Quốc bằng cách nào?