Ông Trump tuyên bố giữ suy nghĩ thắng cử trong 6 tháng