Ông Võ Văn Hoan nói về dự án 4 con đường 12.000 tỷ ở Thủ Thiêm