Ông Võ Văn Hưng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Tỉnh ủy Quảng Trị đã bầu ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Đông Hà, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị lần thứ 30, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI. (Nguồn: Báo Quảng Trị)

Ngày 8/6, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XVI, nhằm tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; bàn phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị này, Tỉnh ủy Quảng Trị đã bầu ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Đông Hà, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972, quê quán ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ lâm nghiệp; Trình độ lý luận Cao cấp chính trị.

Ông Võ Văn Hưng đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị lần thứ 30, Khóa XVI đã tiến hành tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Theo đó, công tác nhân sự trong nhiệm kỳ này nhìn chung là đảm bảo đủ số lượng theo quy định; đảm bảo quy định về trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chính trị; đảm bảo đủ cơ cấu thành phần cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 còn một số hạn chế như tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đầu nhiệm kỳ chưa đủ số lượng theo yêu cầu; một số nơi tính kế thừa chưa cao.

Về phương hướng nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng cần có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính toàn diện và sự kế thừa; nâng cao số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cơ cấu đảm bảo sự cân đối, tính kế thừa, dự nguồn nhân sự cho những nhiệm kỳ sau; đồng thời thực hiện giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đúng theo cơ cấu trẻ hóa và cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, để không bỏ sót cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức; lấy tiêu chuẩn làm thước đo rà soát, loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn; phải tiến hành các bước thực hiện quy trình nhân sự thận trọng, chu đáo và đúng quy định, để lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025./.

Theo Nguyên Lý/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/ong-vo-van-hung-duoc-bau-lam-pho-bi-thu-tinh-uy-quang-tri/644528.vnp

Tags: Quảng Trị  |  Phó Bí  |  nhiệm kỳ  |  nhân sự  |  Tỉnh ủy  |  Hội nghị  |  2015 2020  |  đảng bộ  |  Ban Chấp  |  công tác