Ông bố Ninh Bình nhổ răng cho con bằng xe máy

Một đầu dây cước buộc vào răng, đầu còn lại vào xe máy. Sau tiếng nổ ga, chiếc răng biến.

Xã hội