Ông bố hốt hoảng thấy con gái ngoan xăm hình kín người: 'Chú mà khen đẹp rồi con gái chú xăm thêm nữa thì sao?'