Ông bố tìm cách chống chế khi buồn ngủ quá mà vợ vẫn bắt trông con

Thế này thì bố tha hồ ngủ mà không lo con bò đi lung tung rồi.

Theo Đất Việt