PGĐ Công an Hà Nội: Gái mại dâm không còn nhiều như trước