PGS.TS Trần Như Dương: 'Khẩn trương, thần tốc vì người dân Đà Nẵng'