PNJ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 33,33%

Cổ phiếu PNJ bật tăng mạnh trong những phiên gần đây.

Ngày 6/6 tới đây CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 33,33%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 33,33 cổ phiếu mới.

Như vậy với hơn 167 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PNJ sẽ phát hành khoảng 55,66 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá trên 556 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018.

Dự kiến sau phát hành PNJ sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 2.220 tỷ đồng.

Trên BCTC kiểm toán năm 2018 thể hiện, doanh thu thuần năm 2018 đạt 14.571 tỷ đồng, tăng 32,8% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ đạt 960 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ.

Tính đến hết năm 2018 PNJ còn hơn 884 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra còn 925 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 265 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Theo Mai Nguyễn/Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/kinh-doanh/pnj-chot-danh-sach-co-dong-phat-hanh-co-phieu-thuong-ty-le-3333-42019225141013138.htm