PV OIL: Quý 3 lỗ ròng 24 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 265 tỷ

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước thấp hơn giá gốc hàng tồn kho nên PV OIL phải tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 66,4 tỷ đồng

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (UpC0M: OIL) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, riêng quý 3/2020, doanh thu thuần đạt 11.579 tỷ đồng giảm 44% so với cùng kỳ, nhờ chi phí giá vốn giảm nhiều hơn mức giảm của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 488,7 tỷ đồng giảm 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ PV OIL có 153,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 58,7% so với cùng kỳ tuy nhiên chi phí phát sinh vẫn ở mức cao nên PV OIL chịu lỗ thuần 8,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận thuần đạt 19,3 tỷ đồng. Nhờ gần 10 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên lợi nhuận trước thuế đạt 1 tỷ đồng giảm tới 97% so với quý 3/2019. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế OIL lỗ sau thuế 16,6 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ 24 tỷ đồng.

PV OIL cho biết, do ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu thế giới và tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19 trong quý 3 đã làm cho tình hình kinh doanh xăng dầu của các đầu mối nói chung và PV OIL nói riêng gặp nhiều khó khăn, sản lượng kinh doanh xăng dầu nội địa quý 3 giảm khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, việc giá bán lẻ xăng dầu trong nước 15 ngày đầu tháng 10 thấp hơn giá gốc hàng tồn kho theo sổ sách kế toán tại ngày 30/9 nên doanh nghiệp phải tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 66,4 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV OIL ghi nhận doanh thu đạt 40.919 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế lỗ 305 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 351 tỷ đồng.

Theo Lan Anh/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/pv-oil-quy-3-lo-rong-24-ty-dong-luy-ke-9-thang-lo-265-ty-42020301085641879.htm

Tags: PV OIL  |  Dầu Việt Nam  |  CTCP UpC0M  |  COVID 19  |  Quý 3  |  Tổ Quốc Giá