00:00

Pantsir-S1 và Tor-M2 nã đạn vào mục tiêu do Mỹ điều khiển?

TIN LIÊN QUAN