Pha ăn mừng khó chịu nhất mọi thời đại

Phải gọi đây là ghép đỉnh của đỉnh.

Siêu hài