Pha cản phá xuât thần penalty của Đặng Văn Lâm

Thể thao