Phá vụ án nữ sinh ship gà: Bùi Văn Công diễn lại hành vi phạm tội