Phải cách ly để tránh Covid-19, ngôi làng cử 2 'thây ma' ngồi gác ở cổng làng khiến người qua đường xanh mặt, nhưng ẩn ý sâu xa khiến ai cũng nể