Phạm Hương liên tục khoe giàu, chung quan niệm Ngọc Trinh?