Phạm Nhật Vũ bị bắt vì tội đưa hối lộ, khung hình phạt thế nào?