Phan Thành đính hôn người cũ, Midu nhận 'trái đắng'?