Phần chơi của Mai Phương tại "Nhanh như chớp"

Mai Phương nhiều lần mất bình tĩnh khi trả lời câu hỏi của chương trình.

Giải trí