Phần chơi của Midu

Midu được khen thông minh nhưng ở câu hỏi trùng khớp với Mai Phương, nũ diễn viên lại bị cho được Trường Giang thiên vị.

Giải trí