Phần đầu đoạn video được cho là livestream của tay súng

Phần đầu đoạn video được cho là livestream của tay súng.

Thời sự