Phản ứng của Hoa hậu Hương Giang khi bị đồn mua giải