Luật sư bảo vệ ông Cao Toàn Mỹ: 'Ai cũng có thể kiến nghị đình chỉ vụ án, nhưng quyết định là của cơ quan thẩm quyền'