Phản ứng trái chiều sau sự ra đi của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton