Pháo hoa xưa rồi, giờ rước dâu phải dùng chiêu này nhé

Đẹp quá đi.

Siêu hài