00:00

Phát hiện 'Rồng Lạnh' – sinh vật lạ sải cánh 10 m tàn sát muôn loài

TIN LIÊN QUAN