Phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 tại Trạm thu phí Tam Kỳ