Phát hiện gạo hữu cơ ở Quảng Trị có hợp chất quý hơn vàng