Phát hiện mới của thầy Park: 'Tôi tiếc vì không thể ghi bàn vào lưới U22 Trung Quốc'