Phát hiện phần mềm theo dõi điện mặt trời có 'đường lưỡi bò', EVN ra cảnh báo ngăn chặn