Phát hiện thêm 2 kho chứa hóa chất chế biến ma túy, bắt 6 người Trung Quốc