Phát hiện then chốt giúp khoanh vùng vị trí của MH370