Phát minh hài hước giúp dân văn phòng Nhật chơi trộm smartphone trong khi họp hành