Phát minh thay đổi thế giới: Kim tự tháp được xây dựng như thế nào - P.5

Họ khai thác hàng triệu tấn đá và vận chuyển chúng tới sa mạc để xây dựng lăng mộ cho vua của họ. Họ tin tưởng, với kiến trúc tiến hành theo một mật mã bí mật có quyền năng làm nên điều kỳ diệu (nguồn youtube).

Khám phá