Phát triển vũ khí, trang bị thế hệ mới với công nghệ cao

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học và công nghệ quân sự trong Quân đội cũng có những chuyển biến mạnh mẽ, nhất là về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật.

Thứ bảy, 23/05/2020 22:21

Thời sự